imgimg

Hướng dẫn lấy mã và sử dụng Voucher giảm giá

I. Hướng dẫn lấy mã

Bước 01: Truy cập website https://www.goldenage.vn/ hoặc tải ứng dụng Golden Age Travel trên điện thoại cho Android và iOS.

Bước 02: Lựa chọn sản phẩm, dịch vụ ưu đãi.

Bước 03: Thanh toán

Đối với khách hàng chưa là thành viên của Golden Age Travel:

Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập để thanh toán.

Đối với khách hàng đã là thành viên của Golden Age Travel:

Vui lòng đăng nhập để hoàn tất giao dịch.

II. Hướng dẫn sử dụng

*Lưu ý:

  • Quý khách nên lấy mã trước khi sử dụng để nhân viên có thể phục vụ tốt nhất.
  • Mỗi mã chỉ được sử dụng 01 lần.