imgimg

Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Công ty cổ phần Lữ Hành Tuổi Vàng luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu mại của khách hàng liên quan đên giao dịch tại GoldenAge.vn. Người mua có quyền gửi khiếu nại về chất lượng sản phẩm, dịch vụ không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến ban quản lý của GoldenAge.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý GoldenAge.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Thành viên tùy theo mức độ, Ban quản lý GoldenAge.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời. Khách hàng có thể trực tiếp gửi khiếu nại và yêu cầu bồi thường đến NCC thực hiện khuyến mãi nếu Khách hàng có chứng cứ cho rằng hàng hoá/dịch vụ do NCC đó cung cấp không đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật, chế độ bảo hành sản phẩm hoặc Khách hàng không được hưởng mức ưu đãi như các thông tin đã công bố trên Golden Age Travel. NCC có nghĩa vụ tiếp nhận khiếu nại của Khách hàng và giải quyết các khiếu nại này. Khách hàng cũng có thể gửi khiếu nại thông qua kênh Chăm sóc Khách hàng của Golden Age Travel, tại:

  • Địa chỉ: Tầng 2, G0-02.23 Toà nhà Galaxy 9, Số 9, Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.
  • Điện thoại: 02871.087.087
  • Email: [email protected]

Các bước giải quyêt khiếu nại, tranh chấp

              - Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của GoldenAge.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên người mua hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của NCC. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

              - Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Thành viên/NCC không quá 7 ngày.

              - Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện (Bộ phận Kế toán – Tài chính, Bộ phận Giao hàng…) và gọi điện xác nhận với khách hàng/NCC về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

              - Các bên bao gồm NCC, khách hàng và Công ty Cổ phần Lữ Hành Tuổi Vàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với NCC cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng.

              - Công ty Cổ phần Lữ Hành Tuổi Vàng sẽ có trách nhiệm trọng tài tiến hành lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ khách hàng (trong trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ: yêu cầu khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà khách hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại) và NCC, sau đó tiến hành xem xét và nêu rõ, phân tích lỗi thuộc về bên nào. Lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của 2 bên và kết thúc giải quyết tranh chấp một cách thỏa đáng nhất.

              - Trong trường hợp chứng minh được lỗi thuộc về NCC: Công ty Cổ phần Lữ Hành Tuổi Vàng sẽ có biện pháp cảnh cáo. Nếu NCC tái phạm, Công ty sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ những khuyến mại của NCC đó trên Golden Age Travel.

              - Công ty Cổ phần Lữ Hành Tuổi Vàng không chịu trách nhiệm đối với việc thu hồi hoặc hoàn tiền mà KH đã trả trực tiếp cho các NCC.

              - Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì Công ty Cổ phần Lữ Hành Tuổi Vàng sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.TRÂN TRỌNG CẢM ƠN