imgimg

Hướng dẫn mua mã và sử dụng Voucher giảm giá

Trường hợp mua mã giảm giá chỉ sử dụng trong những Deal đặc biệt mà thành viên phải có điểm Vip mới có thể lấy được mã.

I. Hướng nạp điểm Vip vào tài khoản

Bước 01: Thành Viên Golden Age Travel chuyển phí thường niên vào tài khoản Golden Age Travel. Đây là phương thức thanh toán trả trước bằng hình thức chuyển khoản internet banking.

Cú pháp chuyển tiền:

HỌ TÊN (dấu cách) SĐT (dấu cách) ĐKTV

Số tài khoản nhận tiền

Bước 02: Golden Age Travel xác nhận chuyển khoản thành công và cộng điểm vào tài khoản của thành viên

*Lưu ý:

Thời gian xác nhận và tiến hành ghi nhận vào tài khoản từ 8:00 - 18:30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Các giao dịch ngoài thời gian này sẽ được ghi nhận vào khung giờ quy định tiếp theo.

Trước khi nạp điểm

Sau khi nạp điểm

II. Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Lựa chọn sản phẩm, dịch vụ ưu đãi.

Bước 2: Nhấn vào mua mã

Bước 3: Nhận mã giảm giá và sử dụng.

*Lưu ý:

  • Quý khách nên lấy mã trước khi sử dụng để nhân viên có thể phục vụ tốt nhất.
  • Mỗi mã chỉ được sử dụng 01 lần.